Soru:
Doğrulayıcı faktör analizinde ağırlıklar neden 1 olarak ayarlanmalı?
user1205901 - Reinstate Monica
2013-05-14 20:42:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Bu soruyu aşağıdaki belgede p138-142'deki bir örneğe atıfta bulunarak yazıyorum: ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/amos/20.0/en/ Kılavuzlar / IBM_SPSS_Amos_User_Guide.pdf.

Burada açıklayıcı şekiller ve bir tablo var: CFA example

Gizli değişkenin doğal bir ölçüsü olmadığını ve bu sorunu çözmek için faktör yüklemesini 1 olarak ayarlamanın yapıldığını anlıyorum. Ancak (tam olarak) anlamadığım birkaç şey var:

 1. Bir faktör yükünü 1'e sabitlemek bu ölçek belirsizliği sorununu nasıl çözer?

 2. Neden başka bir sayı yerine 1'e sabitleyelim?

 3. Faktör-> gösterge regresyon ağırlıklarından birini 1'e sabitleyerek bunu anlıyorum böylece ona göre o faktör için diğer tüm regresyon ağırlıklarını yaparız. Fakat belirli bir faktör yüklemesini 1 olarak ayarlarsak ne olur, ancak daha sonra faktördeki yüksek puanların söz konusu gözlenen değişkendeki daha düşük puanları öngördüğü ortaya çıkar? Faktör yüklemesini başlangıçta 1 olarak belirledikten sonra, negatif bir anlaşılmış regresyon ağırlığına veya negatif bir standartlaştırılmış regresyon ağırlığına ulaşabilir miyiz?

 4. Bu bağlamda gördüm faktör yükleri hem regresyon katsayıları hem de kovaryanslar olarak adlandırılır. Bu tanımların ikisi de tamamen doğru mu?

 5. Neden uzamsal-> visperc ve sözel-paragrapi ikisini de 1'e sabitlememiz gerekti? Bu yollardan birini 1'e sabitleseydik ne olurdu?

 6. Standartlaştırılmış katsayıya bakıldığında, kelime anlamı> cümle> paragrap için standartlaştırılmamış katsayı nasıl olabilir? ancak standartlaştırılmış katsayılara bakarak paragrap> wordmean> cümle. Paragrafı 1'e sabitleyerek başlangıçta faktöre yüklenen diğer tüm değişkenlerin paragrap ile ilişkili olacağını düşündüm.

Ayrıca cevabı ilgili olduğunu düşündüğüm bir soruyu da ekleyeceğim: benzersiz terimlerin (örneğin, err_v-> visperc) regresyon katsayısını neden 1'e sabitleyelim? Err_v'nin visperc'i tahmin etmede 1 katsayısına sahip olması ne anlama gelir?

Tüm soruları ele almasalar bile yanıtları çok isterim.

Gizli değişkenlerin ölçek belirleme üzerine iki ilginç makale: Gonzalez & Griffin (2001): * SEM'de test parametreleri: Her "bir" önemlidir * (http://www-personal.umich.edu/~gonzo/papers/sem .pdf), Little, Slegers ve Card (2006): * SEM ve MACS modellerinde gizli değişkenleri tanımlamanın ve ölçeklendirmenin keyfi olmayan bir yolu * (http://www.agencylab.ku.edu/~agencylab/manuscripts/ (Küçük,% 20Slegers,% 20Card,% 202006) .pdf)
Bire 1'den fazla ağırlık belirlerseniz ne olur? Sonuçlar aynı mı?
Dört yanıtlar:
Phil Schumm
2014-03-29 07:09:05 UTC
view on stackexchange narkive permalink
 1. Çünkü daha sonra, gizli değişkenin varyansını belirlemek için gizli değişken ile gözlenen değişken arasındaki ilişkiyi kullanmanıza izin verir. Örneğin, Y'nin X üzerindeki regresyonunu düşünün. X'in varyansını, örneğin bir sabitle çarparak değiştirmeme izin verilirse, regresyon katsayısını keyfi olarak değiştirebilirim. Bunun yerine regresyon katsayısının değerini sabitlersem, bu, X'in varyansını belirler.
 2. Geleneksel olarak ve katsayıları birbiriyle karşılaştırmayı kolaylaştırmak için.
 3. İçinde bu durumda, gizli değişken basitçe tersine çevrilir. Örneğin, gizli değişkenimizin matematik yeteneği olduğunu, gözlemlenen değişkenimizin bir testteki hata sayısı olduğunu ve regresyon katsayısını 1'e sabitlediğimizi varsayalım. O zaman gizli değişkenimiz matematik yeteneği yerine "matematikte zorluk" haline gelecektir ve Diğer gözlemlenen değişkenler için katsayılar buna göre değişecektir.
 4. Gözlemlenen değişken ve gizli değişken hem standartlaştırılmışsa (yani, standart sapma 1'e eşitse), o zaman regresyon katsayısı kovaryansa eşittir.
 5. Uzaysal -> visperc'i, uzamsal varyans tahminine izin veren 1'e sabitliyor (yukarıdaki (1) 'e verilen cevaba bakınız). Aynı şekilde, sözlü -> paragrafı sabitlemek, sözlü varyansın tahminine izin verir. Bu kısıtlamalardan yalnızca birine sahip bir model tanımlanamaz.
 6. Standartlaştırılmamış ve standartlaştırılmış katsayılar arasındaki farklar yalnızca sözel varyansına değil, aynı zamanda paragraf, cümle ve kelime anlamının varyanslarına da bağlıdır. Örneğin, kelime ortalamasının standartlaştırılmış katsayısı, standartlaştırılmamış katsayının $ \ frac {SD_ {sözel}} {SD_ {wordmean}} $ veya $ 2.234 \ times \ frac {\ sqrt {9.682}} {\ sqrt {(2.234) ile çarpımına eşittir ^ 2 \ times 9.682) + 19.925}} = 0.841 $.

Son olarak, err_v'nin bir regresyon modelindeki hata terimine benzer olduğunu unutmayın, ör. $$ visperc = \ beta_0 + \ beta_1 uzamsal + hata \ _v $$ Hata varyansını (yani, err_v varyansını) tahmin edebilmek için, err_v (yani hata teriminde) katsayısını 1'e sabitleriz.

Wayne
2013-05-14 22:11:48 UTC
view on stackexchange narkive permalink
 1. "Ölçeğin belirsizliği" ifadesini yanlış anlıyor olabilirim, ancak tanımlanabilirlik için bunun bire ayarlandığına inanıyorum. (Yani, bu denklem sistemindeki bilinmeyenlerin sayısı denklemlerin sayısını geçmemelidir.) Bağlantılardan birini birine bağlamadan, çok fazla bilinmeyen vardır. Bu, ölçeğin belirsizliğiyle aynı şey mi?

 2. Çoğu SEM uygulamasında, ham verilerle değil kovaryans matrisleriyle çalışıyorsunuz. Orijinal verileri kullanan PLS (Kısmi En Küçük Kareler) adlı alternatif bir algoritma var ve bu sizin için bazı şeylere biraz daha ışık tutabilir.

1. Çoğu makale, ölçeğin belirsizliğini ve tanımlanabilirliği ayrı konularmış gibi ele alma eğilimindedir. Ayrımın lehine olan bir argüman, daha fazla gözlemlenen değişken eklersek, bilinenlerin bilinmeyenlere oranının artmasıdır, ancak bu, 1'e ayarlanması için bir yükleme ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 2. PLS ile ilgili ipucu için teşekkürler .
D L Dahly
2014-03-29 10:49:37 UTC
view on stackexchange narkive permalink
 1. Yorumu sanki basit bir gerileme gibi düşünün. Katsayı, bağımsız değişkendeki 1 birim farkla ilişkili bağımlı değişkendeki birim farkı yansıtır. Dolayısıyla, IV'deki 1 birimlik bir değişiklik DV'deki 1 birimlik bir değişiklik ile ilişkilendirilirse, birimler işlevsel olarak eşdeğerdir. Gizli değişken için bir birime ihtiyacınız var çünkü onun varyansını tahmin etmek istiyorsunuz, bu birimsiz değil. Tanımlama problemi, 1 gizli değişken ve 3 göstergeli basit bir DFA için, kısıtlama yapılmadıkça modelin tanımlanamamasıyla ilgilidir.

 2. Herhangi bir sayıya ayarlayabilirsiniz ve sonuçların genel yapısı aynı olacaktır (aynı olacak modele uygunluğuna bakarak kolayca kontrol edilebilir). 1'e ayarlarsanız modeli yorumlamak daha kolaydır.

 3. Faktör yüklerinden herhangi birini nasıl düzeltirseniz düzeltirseniz, aynı şekilde pozitif ve negatif yüklü öğeler elde edebilirsiniz. Gizli değişken. Bunu, göstergelerinizden birini -1 ile çarparak ve modelinizi tekrar tahmin ederek test edebilirsiniz.

 4. Eğer regresyon katsayısı ayarlanmadıysa fonksiyonel olarak aynıdırlar (yani bağımlı değişkenin onu gösteren sadece 1 ok vardır). Bu durumda biri diğerinden hesaplanabilir.

 5. Deneyin! Her gizli değişkenin, önceden belirtilen nedenlerden dolayı bir ölçeğe ihtiyacı vardır.

 6. Bu bir ölçek sorunudur ve tam olarak standartlaştırılmış katsayıları kullanmanın nedenidir. DV'yi daha büyük ve daha büyük sayılara bölerek herhangi bir regresyon katsayısını keyfi olarak büyük yapabilirim. Böylece, IV'deki 1 birimlik bir değişiklik DV birimlerinde daha büyük ve daha büyük değişiklikler üretecektir. Normalleştirerek ve benzer gibi karşılaştırarak bu sorunu önleriz.

 7. Yüklenen hata faktörünü 1'e sabitlemek, yorumlamayı kolaylaştırır. SEM'deki ilgili regresyon denkleminin bilinen Y = BX + e (veya Y = BX + 1 * e) biçimini almasını sağlar.

# 5'te kovaryansı 1'e sabitleme konusunda söyledikleriniz konusunda kafam karıştı. Elbette korelasyonu kastettiniz, kovaryansı değil (her iki değişkenin varyansı 1 olmadıkça), doğru mu? Ayrıca, korelasyonu 1 olarak ayarlamayı kastettiyseniz, her zaman aynı değeri alacakları göz önüne alındığında, iki değişken etkin bir şekilde tek bir değişkene indirgenmiş (ve yalnızca aynı ölçeğe konulmamış) görünür.
Aksakal
2014-03-29 07:23:27 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Stata SEM burada çok güzel bir dokümantasyona sahip, "Tanımlama 2" bölümüne bakın, tüm sorularınızın yanıtlarını içeriyor.

Ölçeğin yokluğu, sizin gizli değişken gözlemlenemez. mutluluk anketinde sayısal cevaplar bulabilirsin ama mutluluğun kendisi doğrudan ölçülmez. şimdi 1'den 10'a kadar olan cevapları bir şekilde mutlulukla ilişkilendirmelisiniz. yani sorulardan birini çapa olarak belirlersiniz ve yüklemesini 1 olarak ayarlarsınız.

1 olması gerekmez, herhangi bir değer olabilir, ancak 1 uygundur.

hem uzamsal hem de sözel gözlemlenebilir değildir, bu nedenle ölçeği ikisine de ayarlamanız gerekir, böylece her biri için çapalarınız olur.Bu Soru-Cevap, otomatik olarak İngilizce dilinden çevrilmiştir.Orijinal içerik, dağıtıldığı cc by-sa 3.0 lisansı için teşekkür ettiğimiz stackexchange'ta mevcuttur.
Loading...